Ücretsiz Web Kamera - Ücretsiz Web Kamera Sohbeti, Canlı Web Kamera Şovları

Uyelik Sözlesmesi ve Gizlilik Ilkeleri
İş bu sözleşme konusu; internet ortamında sunulan hizmetlerden yararlanma şartları, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Sözleşme Kapsamı:
İş bu sözleşmenin kapsamı, site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Arkacadde.Net İnternet Teknolojileri tarafından hazırlanmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içerisinde bulunan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Arkacadde.Net tarafından açıklanan her türlü beyanı kabul etmiş olmakla birlikte üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilmiş olan her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme Tarafları:

İş bu sözleşmenin kapsamı, site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Arkacadde.Net İnternet Teknolojileri tarafından hazırlanmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. İşbu sözleşme, site sahibi ve işletmecisi olan; "Arkacadde.Net İnternet Teknolojileri" ile "siteye üye olan kişi" arasında yapılan, internet ortamında üye kaydı gerçekleşirken onaylandığı takdirde akdedilip karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme Tanımlamaları:

Site sahibi ve işletmecisi olan; Arkacadde.Net İnternet Teknolojileri; bundan böyle "Arkacadde.Net" olarak adlandırılacaktır. Arkacadde.Net.Com sitesinde bulunan üyelik formu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum ve şartları kabul ediyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve "Kayıt Ol" butonuna basarak üye olma işlemini tamamlamış olan kişi; bundan böyle "Üye" olarak adlandırılacaktır. Arkacadde.Net.Com sitesinde bulunan üyeliğini, ücret ödeyerek Gold Üyeliğe yükseltip, Gold Üyelik haklarına sahip olan üyeler; bundan böyle "Gold Üye" olarak adlandırılacaktır. Arkacadde.Net.Com sitesine kayıtlı tüm üyelerin, kendisinin verdiği bilgilerle ve eklediği fotoğraflarla oluşturulan diğer üyeler tarafından görüntülenebilen üyeye özel tanıtım sayfası; bundan böyle "Üye Profili" olarak adlandırılacaktır.

Yasal Hak ve Hükümlülükler İş bu sözleşme bulunan, yasal hak ve hükümlülükler; Üyelerin yasal hak ve yükümlülükleri ve Arkacadde.Net'ın hak ve hükümlülükleri olmakla birlikte iki maddeden oluşmaktadır. Üyelerin Yasal Hak ve Hükümlülükleri Siteye üye olabilmek için, kişinin T.C. yasalarına göre 18 yaşını doldurmuş ve kanunen reşit sayılması ve işbu sözleşme hükümleri gereğince, daha önceden üyeliği iptal edilmemiş, kullanıcı adı olarak ticari bir unvan yada ahlaka aykırı bir rumuz seçilmemiş olması gerekmektedir.

Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı yada ahlaka aykırı rumuz seçmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve "Ay, Gün, Yıl" dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı yada ahlaka aykırı bir rumuz seçmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

Üye, üyeliği süresince, sitelerin hizmetlerinden faydalanırken ve sitelerdeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitelerin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

Üye, Arkacadde.Net'ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, üyelere ait gizli, özel ve/veya ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Arkacadde.Net'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

Üyelerin, site aracılığıyla Arkacadde.Net tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Arkacadde.Net'ın doğrudan veya dolaylı yoldan herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üyeler sitelerdeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Arkacadde.Net, üyeler tarafından sitelere iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Üye tarafından oluşturulan üye profili, Arkacadde.Net tarafından onaylandıktan sonra sitelerde görüntülenir. Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi gibi.) diğer üyeler tarafından görünmez; Arkacadde.Net'ın üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan e-posta adresi dışındaki bilgiler, sitelerin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir; üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir. Üyeler, Arkacadde.Net'ın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Arkacadde.Net doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

Üyelerin, kendi aralarında siteler aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitelerde yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir. Üyenin yaptığı mesajlaşmaların, toplamı Arkacadde.Net'ın belirlediği ve sitelerin ilgili bölümünde bildirdiği sayıdan fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye sitelere Arkacadde.Net'ın belirlediği ve sitelerin ilgili yerinde bildirdiği süre boyunca giriş yapmadıysa (log-in olmadıysa) tüm mesajları silinebilir.

Her üye, Arkacadde.Net ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki siteler dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Arkacadde.Net ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri siteler üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Arkacadde.Net doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Üye, sitelerin üyelik ayarları bölümünden üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte üyenin kullandığı rumuz diğer üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale gelebilir. İptal edilen üyeliğe dair bazı kayıtlar (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) güvenlik amacıyla 1 ay (30 gün) süreyle sitelerin veritabanında tutulur. Bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinir.

Üye, siteler aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.Arkacadde.Net'ın Yasal Hak ve Hükümlülükleri

Arkacadde.Net, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkına sahiptir. Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Arkacadde.Net bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyeler, Arkacadde.Net'ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Arkacadde.Net tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Arkacadde.Net tarafından yapabilir. Arkacadde.Net tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

Siteler üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Arkacadde.Net'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Arkacadde.Net, sitelerde yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, sitelerin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Üye profiline fotoğraf ekleyen üye, "Günün Üyeleri" arasında yer alabilir. "Günün Üyeleri" ana sayfada ve sitelerin diğer alanlarında görüntülenebilir. "Günün Üyeleri" arasında yer almak istemeyen ve verdiği fotoğraflarının reklam ve pazarlama alanında kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini destek@Arkacadde.Net.com adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde "Günün Üyesi" seçilmezler ve fotoğrafları reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.

Arkacadde.Net, sitelerin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve Arkacadde.Net tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Arkacadde.Net bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

Teknik sorunlardan Sitenin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve siteye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde Üyenin yaşayacağı sorunlardan Arkacadde.Net sorumlu tutulamaz.

Site'de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Arkacadde.Net'ın izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Sitede yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

Gold Üyelik / Süre Satın Alma: Arkacadde.Net.com sitesinde normal üyelik dışında, belirlenen ücret karşılığında satın alınan normal üyelerden daha fazla özellik ve hakka sahip olunan Gold Üyelik hizmeti bulunmaktadır. Gold üyelik ücreti belirlenen ödeme seçeneklerinden herhangi bir ve/veya bir kaçı kullanılarak tahsil edildiğinde, üyenin verdiği bilgiler doğru olarak kabul edilir. Banka ve/veya diğer ödeme yöntemlerinde doğacak anlaşmazlıklardan Arkacadde.Net sorumlu tutulamaz. Gold Üyeler işbu sözleşmenin 5/a maddesinde belirtilmiş olan tüm yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüklere uymayarak mesajlaşma, görüntülü sohbet hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen Gold üyelere ücret iadesi yapılmaz. Gold Üye, "Profilimi Güncelle" bölümünden üyeliğini iptal edebildiğinden, üyelik iptali halinde standart üyelik gibi gold üyelik de sona erer.

Diğer Hükümler: Fikri Mülkiyet Hakları Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Arkacadde.Net'ın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) Arkacadde.Net'e aittir ve/veya Arkacadde.Net tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, sitelerden sağlanan hizmetleri, sitelerde yer alan bilgileri ve Arkacadde.Net'ın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Arkacadde.Net'ın hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Arkacadde.Net'den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Arkacadde.Net'ın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz ve/veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. Arkacadde.Net'ın; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Arkacadde.Net'ın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Sözleşme Değişiklikleri
Arkacadde.Net, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitelerde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Mucbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Arkacadde.Net, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Arkacadde.Net için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Cadd5'ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Arkacadde.Net'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilin de doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin, üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
Arkacadde.Net, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Arkacadde.Net'ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.


Gizlilik Sozlesmesi Arkacadde.Net, sitesine üye olarak hizmetlerinden faydalanan kullanıcıların özel bilgileri Arkacadde.Net tarafından korunur.Arkacadde.Net özel bilgilerin gizliliğinden sorumludur.

Arkacadde.Net sitesine üye olabilmek için isim soy isim veya tc kimlik numarası gibi kimlik bilgileri gerekmez. Üye olmak için geçerli mail adresi ve şifresi yeterlidir ve üyeler tarafından belirtilen bilgiler hiçbir şekilde kimlik tespiti vs. için kullanılmaz.

Arkacadde.Net sitesine üye olarak gelen kişilerin üyelik bilgileri üyelerin sorumluluğundadır. Herkesin kullanımına açık alanlarda verilen bilgiler veya yazlan yazılar konusunda Arkacadde.Net sorumluluk almaz. Tüm sorumluluk paylaşan kişiye aittir.

Arkacadde.Net sitesinde küfür, kötü kelime, hakaret, taciz, reklam ve tehdit yasaktır. Herkese açık genel sohbet alanı ve özel sohbet alanlarında bu tür kelimeler kullanarak üyeleri rahatsız eden kişilerin üyelikleri gerekli inceleme yapıldıktan sonra silinir.

Arkacadde.Net, site içi hit sayısı, sitede gerçekleşen trafik vb. gibi araştırma sebepleriyle diğer pek çok site gibi cookies(çerez-site içi tanımlama bilgisi) kullanır.

Arkacadde.Net sitesinde üyelere ait kayıtlar ve bilgiler hiçbir gerekçe ile üçüncü şahıslara aktarılmaz. Arkacadde.Net sitesinde üyeler arasında gerçekleşen özel görüşmeler sadece ilgili taraflarca görüntülenir. Site içinden, hiçbir gerekçe ile üçüncü şahıslara aktarılmaz.

Sohbet odalarında gerçekleşen tartışma veya anlaşmazlıklarda site yönetimi sorumlu tutulamaz.

Güvenlik Arkacadde.Net, sahip olduğu üye bilgilerini korumak, kötü amaçlar için kullanılmasını engellemek ve üçüncü kişilerin eline geçmesini engellemek amacıyla değişik güvenlik önlemleri ile korunur.

18 yaş altı çocukların korunması Arkacadde.Net 18 yaş altı bireylere yasaktır. Üye olmak içi tek şart 18 yaş üstü olmaktır. Herhangi bir 18 yaş altı kişi siteye üye olursa ve yaşını büyük belirtirse Arkacadde.Net sitesi bu konuda sorumluluk almaz. Herhangi bir üyenin 18 yaş olduğu bilinir ve yöneticilere iletilirse kişinin üyeliği sonlandırılır.

Üyelik İptali Arkacadde.Net sitesinde sahip olunan üyeliğin üyenin kendi rızası ile silmesi için: hesabım linki altında açılan pencerede sol tarafta en altta "hesabı kapat" linki vardır. Ona tıklanması ile üyelik üyenin kendi rızası ile sonlandırılmış olur. Üyeliğini sonlandıran üyenin tüm kayıtlı bilgileri sistemden silinir. Site genel kurallarına uymayan üyelerin; site içinde farklı reklam yapan, diğer üyeleri hakaret, taciz vb. şekillerde rahatsız eden ve diğer kurallara uymayan üyelerin üyelikleri site yönetimi tarafından sonlandırlır.